Izšla je nova številka  domskega glasila Marjana, maj 2019, št. 30.