Cenik dodatnih storitev

DODATNE STORITVE – PREHRANA EUR / DAN
Sladkorna dieta 1,00
Ostala dieta 0,70
Hrana za sondo – tekoča 1,60
Dieta brez glutena 1,60
Dodatek za enteralno prehrano po tržni ceni
DODATNE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE  
Prinašanje hrane v sobo – na dan 2,00
Postiljanje postelje – 1x 2,00
Preoblačenje postelje – 1x 4,00
Dodatno čiščenje sobe – 1x 7,00
Britje – 1x 7,00
Laična nega in družabništvo – 1 ura 9,00
Kopanje pomičnega ob pomoči negovalke

Kopanje nepomičnega ob pomoči dveh negovalk

8,00

12,00

   
Dodatno posedanje na voziček na željo uporabnika 2,00
Dodatna menjava inkontinenčnega pripomočka 2,00
Dodatno povijanje nog z elastičnim povojem, pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic 2,00
Nameščanje ortopedskih pripomočkov 2,00
Striženje nohtov na rokah 2,00
Striženje nohtov na nogah 5,00
Aplikacija krem in mazil, ki niso predpisane s strani zdravnika – 1x 1,00
Pomoč pri oblačenju – dnevno 2,00
Dodatno čiščenje ortopedskih pripomočkov in invalidskih vozičkov – 1x 3,00
Cena ureditve umrlega 30,00
Ostranitev osebnih stvari po odhodu stanovalca 20,00
Naročanje, delitev zdravil stanovalcem, ki niso v ZN – na naročilo 3,00
   
Prevoz stanovalcev ali uporabnikov dnevnega varstva 1 km 0,90
   
Delo hišnika po naročilu stanovalca – 1 ura 15,00

Cene je s sklepom sprejel svet doma na 6. redni seji dne 23. 11. 2022 in veljajo od 1. 12. 2022 dalje.
Cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnozdravstvenih storitev in veljajo od 1. 12. 2022 dalje.

 

Cenik dodatnih storitev december 2022

 

Skip to content