Cenik dodatnih storitev

DODATNE STORITVE – PREHRANAEUR / DAN
Sladkorna dieta0,91
Ostala dieta0,64
Hrana za sondo – tekoča1,49
Dieta brez glutena1,49
Dodatek za enteralno prehranopo tržni ceni
DODATNE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
Prinašanje hrane v sobo1,65
Postiljanje postelje1,75
Preoblačenje postelje4,00
Dodatno čiščenje sobe7,00
Britje2,00
Laična nega in družabništvo – 1 ura9,00
Kopanje ob pomoči negovalke, samo noge 1/2 cene6,64
Dodatna priprava napitkov0,50
Dodatno posedanje na voziček na željo uporabnika1,80
Dodatna menjava inkontinenčnega pripomočka0,98
Dodatno povijanje nog z elastičnim povojem, pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic1,89
Nameščanje ortopedskih pripomočkov1,80
Dodatno striženje nohtov na rokah1,00
Dodatno striženje nohtov na nogah1,50
Aplikacija krem in mazil, ki niso predpisane s strani zdravnika1,00
Pomoč pri oblačenju1,50
Dodatno čiščenje ortopedskih pripomočkov in invalidskih vozičkov1,50
Cena ureditve umrlega27,00
Ostranitev osebnih stvari po odhodu stanovalca18,00
Naročanje, delitev zdravil stanovalcem, ki niso v ZN2,67
Urejanje raznih zadev za stanovalce ki jih opravi socialna delavka(1 ura)15,00
Prevoz stanovalcev ali uporabnikov dnevnega varstva 1 km0,75
Spremstvo na kontrolne preglede – 1 ura7,00
Delo hišnika po naročilu stanovalca – 1 ura13,00

Cene je s sklepom sprejel svet doma na 4. redni seji dne 16. 11. 2017 in veljajo od 1. 12. 2017 dalje.
Cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnozdravstvenih storitev in veljajo od 1. 12. 2017 dalje.

 

Cenik december 2017

 

Cenik dodatnih tržnih storitev 1. 12. 2017