Cenik dodatnih storitev

DODATNE STORITVE – PREHRANA EUR / DAN
Sladkorna dieta 0,91
Ostala dieta 0,64
Hrana za sondo – tekoča 1,49
Dieta brez glutena 1,49
Dodatek za enteralno prehrano po tržni ceni
DODATNE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE  
Prinašanje hrane v sobo 1,65
Postiljanje postelje 1,75
Preoblačenje postelje 4,00
Dodatno čiščenje sobe 7,00
Britje 2,00
Laična nega in družabništvo – 1 ura 9,00
Kopanje ob pomoči negovalke, samo noge 1/2 cene 6,64
Dodatna priprava napitkov 0,50
Dodatno posedanje na voziček na željo uporabnika 1,80
Dodatna menjava inkontinenčnega pripomočka 0,98
Dodatno povijanje nog z elastičnim povojem, pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic 1,89
Nameščanje ortopedskih pripomočkov 1,80
Dodatno striženje nohtov na rokah 1,00
Dodatno striženje nohtov na nogah 1,50
Aplikacija krem in mazil, ki niso predpisane s strani zdravnika 1,00
Pomoč pri oblačenju 1,50
Dodatno čiščenje ortopedskih pripomočkov in invalidskih vozičkov 1,50
Cena ureditve umrlega 27,00
Ostranitev osebnih stvari po odhodu stanovalca 18,00
Naročanje, delitev zdravil stanovalcem, ki niso v ZN 2,67
Urejanje raznih zadev za stanovalce ki jih opravi socialna delavka(1 ura) 15,00
Prevoz stanovalcev ali uporabnikov dnevnega varstva 1 km 0,75
Spremstvo na kontrolne preglede – 1 ura 7,00
Delo hišnika po naročilu stanovalca – 1 ura 13,00

Cene je s sklepom sprejel svet doma na 4. redni seji dne 16. 11. 2017 in veljajo od 1. 12. 2017 dalje.
Cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).

 

Cenik december 2017

 

Cenik dodatnih tržnih storitev 1. 12. 2017

Skip to content