Javna dela

Našim stanovalcem in zaposlenim so v veliko pomoč javni delavci.

 

Od leta 2012 v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje v program Družabništvo in spremljanje vsako leto vključujemo družabnike, ki skrbijo za družabništvo in spremljanje naših stanovalcev, tako v dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času, ob sobotah in tudi nedeljah. Od leta 2020 pa izvajamo tudi program Pomoč pri omilitvi posledic Covid – 19.

 

Javni delavci – družabniki vsakodnevno spremljajo stanovalce na fizioterapijo, na delovno terapijo, na različne aktivnosti, v park, na sprehode, pomagajo pri organizaciji in izvedbi prireditev, se s stanovalci pogovarjajo, igrajo družabne igre in skupaj z njimi aktivno preživljajo prosti čas. Javni delavci – asistenti pa pomagajo pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil (skrb za osebno urejenost uporabnikov, pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju zdravstveno nezahtevnih uporabnikov, pomoč pri izvajanju osebne higiene, pomoč pri uporabi ortopedskih pripomočkov), pri gibanju, premikanju v prostoru, pri orientaciji, spremljanje uporabnikov pri osebnih opravkih, spremstvo pri transferjih uporabnikov ter drugih, za stanovalce, pomembnih opravilih.

 

Program Javnih del – družabništvo in spremljanje ter program Pomoč pri omilitvi posledic Covid – 19 pripomoreta h kakovostnejši obravnavi stanovalcev ter k bolj individualnemu pristopu.

 

Skip to content