Cenik dnevnega varstva

OSKRBA CENA NA DAN (EUR)
I. Celodnevna oskrba I. 23,40
Dnevno varstvo I., 8 ur – 70 % celodnevne oskrbe I. 16,38
Dnevno varstvo II. (cena dnevnega varstva I. in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo I. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 3,99 €) 20,37
Dnevno varstvo III. A (cena dnevnega varstva in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo II. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 7,98€) 24,36
Dnevno varstvo III. B (cena dnevnega varstva in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo III. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 11,45 €) 27,83
Dnevno varstvo IV. (cena dnevnega varstva je 70 % oskrbe IV) 25,26

 

Ura dnevnega varstva nad 8 ur – sorazmerni del oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen.

 

Cena storitve dnevnega varstva, oblikovana v skladu s 26. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, je usklajena v skladu s 40. členom tega pravilnika (Ur. list RS 87/06 s spremembami in dopolnitvami).

OSKRBA I. – za uporabnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA II. – za uporabnike z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA III. A – za uporabnike, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B – za najtežje prizadete uporabnike (hranjenje po sondi, popolnoma nepomični).
OSKRBA IV. – za uporabnike z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence in demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem nadzor, zaposlitev in so pretežno mobilni.

 

Osnova za določitev cene je storitev v trajanju 8 ur dnevno in sicer v višini 70 % cene celodnevne oskrbe I.
Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cene sorazmerno zvišajo ali znižajo.
Rok za plačilo je 15. v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu si pridržujemo pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Cene je sprejel Svet Doma na 4. dopisni seji dne 28. 6. 2023 in veljajo od 1. 7. 2023 dalje.
 
Skip to content