Socialna služba

SOCIALNI DELAVEC

 

Odhod iz domačega okolja predstavlja za vsakega starostnika in marsikaterega svojca pomembno, nemalokrat zelo težko življenjsko odločitev. Zavedamo se, da pomeni selitev v dom za starostnika veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v povsem drugačno bivalno okolje.

 

Socialni delavec je sopotnik in največkrat prva oseba, s katero se bodoči stanovalec sreča, zato je pomembna strokovna naloga socialne službe prav ta, da ravnamo z ljudmi spoštljivo in tako prispevamo k njihovemu ohranjanju dostojanstva.

 

Delo socialnega delavca v našem Domu je usmerjeno v pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu. Pri svojem delu je socialni delavec pozoren na to, da je potrebno pri vsakem posamezniku upoštevati pričakovanja in potrebe ter s tem omogočati dostojanstveno staranje in večje spoštovanje staranja v naši družbi. Glavni poudarek strokovnega socialnega dela je upoštevanje načela socialnega vključevanja, proste izbire in spoštovanja pravic stanovalcev.

 

S sistematično naravnanostjo vseh procesov na stanovalce zagotavljamo visoko kakovost oskrbe, nege in bivanja v Domu. Z vsakim stanovalcem skušamo ustvariti pristen človeški, a hkrati profesionalen odnos.

 

Namestitev starostnika v institucionalno varstvo je sprememba tudi za njegove svojce, zato pozornost posvečamo tudi delu s svojci. Trudimo se, da bi prosilcu in njegovim svojcem že pred sprejemom predstavili način življenja in aktivnosti v Domu. Prosilce in njihove svojce povabimo na informativni sestanek ter ogled Doma. Povabimo jih, da se nam pridružijo na različnih prireditvah v Domu, da se udeležijo katere od aktivnosti, ki jih izvajamo ali pa v domski kavarni skupaj z ostalimi stanovalci spijejo kavo ali se posladkajo s sladico.

 

Cilj službe, ki ga lahko uresničujemo le v sodelovanju z vsemi ostalimi službami, je, da stanovalcem pomagamo pri ohranjanju oziroma dvigu kvalitete bivanja v Domu. Z naravnanostjo na stanovalce in njihove potrebe jim zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti in jih spodbujamo, da aktivno preživijo svoj prosti čas. Pri svojem delu pa v največji meri spoštujemo in upoštevamo njihov način življenja, njihove želje in interese.

 

 

DELOVNI INŠTRUKTOR

 

Delovni inštruktor skrbi za prijetno bivanje stanovalcev z demenco. Spodbuja dobre, tople odnose med stanovalci, svojci in sodelavci. Aktivnosti, ki jih izvaja za stanovalce so prilagojene njihovim željam in potrebam. S tem se krepi moč stanovalcev in omogoča lasten vpliv na oblikovanje vsakdana. Program dela za stanovalce z demenco je načrtovan tako, da fizičnim sledijo tudi miselne aktivnosti. Stanovalcem prisluhne in s celovito obravnavo upošteva njihovo dostojanstvo, spretnosti in znanja. Delovni inštruktor prepušča pri ponujanju aktivnosti posamezniku priložnost za samoaktivnost, saj lahko sicer z direktno pomočjo pri opravilih razvrednoti njegove izkušnje in znanje.

 

 

STREŽNICE

 

Osnovna naloga strežnic je skrb za higieno prostorov.  Strežnice skrbijo za čiste in urejene prostore ter prijetno okolje, kjer stanovalci bivajo. Z upoštevanjem želja in razumevanjem življenjskih navad stanovalcev storitve prilagajajo njihovim potrebam. Skupaj z njimi načrtujejo tako čas kot obseg del, ki jih opravljajo ob prisotnosti stanovalca. Zelo pomembno je, da spoštujejo in upoštevajo počutje stanovalcev, zato pri svojem delu, poleg skrbi za red in čistočo, varujejo dostojanstvo, zasebnost in avtonomijo stanovalcev.