E-qalin

E-QALIN v DSO LJUBLJANA – ŠIŠKA 

V letu 2013 smo se v DSO Ljubljana – Šiška odločili, da se vključimo v mednarodni projekt E-QALIN. S tem smo se pogumno podali na pot k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja stanovalcev, izvajanja storitev in zadovoljstva vseh udeleženih, stanovalcev, zaposlenih in svojcev. Izbrali smo pravo pot in po treh letih aktivnega soustvarjanja vseh vključenih maja 2017 prejeli certifikat kakovosti po modelu E-Qalin. Prejem certifikata kakovosti nas motivira, da gledamo naprej in stremimo k stalnim izboljšavam, zato vsako leto izvedemo anketo o zadovoljstvu. Z rednim spremljanjem pričakovanj in potreb stanovalcev, svojcev in zaposlenih ohranjamo oz. povečujemo zadovoljstvo vseh vključenih.

 

KAJ JE E-QALIN 
E-Qalin je obsežen, inovativen in dinamičen sistem spremljanja kakovosti za domove za starejše. Bistvo projekta je naravnanost na stanovalce, na njihove vrednote in vrednote po »kakovosti življenja«, naravnanost na zaposlene, na obstoječe vire, na rezultate ter na strukture in procese.

Pri modelu spremljamo in izboljšujemo procese, postopke in ravnanja na področju petih vidikov: stanovalci, zaposleni, vodstvo, okolje in učeča se organizacija.

Ne pomeni zagotavljanja višje kakovosti storitev samo za stanovalce, temveč tudi dodatno motivira zaposlene.

 

KAJ PRINAŠA E-QALIN
Projekt prinaša prednosti stanovalcem, zaposlenim in našemu Domu, kot ustanovi. Omogoča dvig kakovosti bivanja, oskrbe in nege, dela, izobraževanja, socialnih storitev in krepi zadovoljstvo pri vseh vključenih.
– Stanovalce in svojce vključuje v načrtovanje procesov v domu. Spremlja pričakovanja in potrebe stanovalcev in svojcev ter njihovo povezanost s procesi v ustanovi. Ohranja oz. povečuje zadovoljstvo stanovalcev oziroma njihovih svojcev.
– Zaposlenim pomaga, da s pomočjo samoocenjevanja vidijo svoj delež pri kakovostnem delovanju ustanove in jih s tem motivira za boljše delo.
– Ustanove spodbuja, da gledajo naprej in stremijo k stalnim izboljšavam.

 

MODEL E-QALIN
Delo z modelom E-Qalin pomeni, da smo izbrali pot v smeri razvoja organizacije, katere hitrost določamo sami. Model ne upošteva samo bistvenih procesov, organizacijskih področij in delovanja doma, ampak sistemsko podpira njihov nadaljnji razvoj. Udeležena so vsa funkcijska (delovna) področja ustanove in uporabniki storitev. Sprejemanje ukrepov in programov za izboljšave se delno dogaja že na nivoju skupin za kakovost. V domu delujejo štiri takšne skupine, ki so sestavljene iz zaposlenih in predstavnika stanovalcev. V glavnem pa na nivoju skupine za razvoj, v katero so vključeni predstavniki funkcionalnih področij (vodstveni delavci), predstavnik stanovalcev in predstavnih svojcev stanovalcev.

Bistvo je oblikovanje procesov po metodi:
– načrtuj (PLAN),
– izvedi (DO),
– preveri (CHECK),
– ukrepaj (ACT), katerim je dodan element “vključenost” (INVOLVEMENT) stanovalcev, svojcev in širše javnosti, ki so soustvarjalci rezultatov.

 

 

Model E-Qalin poteka v treh fazah, ki trajajo eno leto. Ob zaključku projekta ustanova (če je pri svojem delu uspešna) prejme Certifikat kakovosti. V letu 2013 smo se v Domu odločili, da bomo še izboljšali kakovost bivanja, oskrbe in nege, dela, izobraževanja, socialnih storitev in okrepili zadovoljstvo STANOVALCEV, SVOJCEV IN ZAPOSLENIH. Izbrali smo pravo pot in po treh letih  aktivnega soustvarjanja vseh vključenih, dne 11. maja 2017 prejeli certifikat kakovosti po modelu E-Qalin.

 

 

nekaj utrinkov E-Qalin iz leta 2013

 

   nekaj utrinkov E-Qalin iz leta 2014

 

nekaj utrinkov E-Qalin iz leta 2015

 

   E-Qalin 2016

 

Podelitev Certifikata kakovosti E-qalin s piknikom

 

Skip to content