Zdravstvena nega

Za spremljanje zdravstvenega stanja naših stanovalcev poleg zdravstveno negovalnega osebja skrbi zdravnik splošne medicine Zdravstvenega doma Šiška, ki ga lahko stanovalci od ponedeljka do petka v dopoldanskem času obiščejo v domski ambulanti. V kolikor tega ne zmorejo, jih zdravnik obišče v njihovih sobah. V času odsotnosti zdravnika se po potrebi posvetujemo s službo splošne nujne medicinske pomoči in se ravnamo po njihovih navodilih. Po predhodnem dogovoru je v Domu prisoten tudi specialist psihiater, ki  obišče stanovalce glede na njihove potrebe.

 

Zdravstveno negovalne storitve izvajamo 24 ur na dan, vse dni v letu. Našim stanovalcem nudimo celostno in individualno obravnavo, za kar skrbi celoten tim službe zdravstvene nege.

 

Zdravstveno nego izvajamo glede na potrebe stanovalcev po zdravstveni negi in skladno z merili, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na podlagi ugotovljenih potreb po storitvah zdravstvene nege in rehabilitacije, ki izhajajo iz zdravstvenega stanja stanovalca, določimo kategorijo zdravstvene nege.

 

Skupaj rešujemo celovito problematiko naših stanovalcev, zagotavljamo jim ustrezno oskrbo in strokovno zdravstveno nego v okviru svojih kompetenc, pomagamo  jim pri opravljanju tistih aktivnostih, ki jih sami ne zmorejo ali ne znajo, ob tem pa jih spodbujamo, da čim dlje ohranjajo samostojnost in hkrati vzdržujejo socialne stike.

 

Smo tudi učna baza, sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto Novo Mesto, z izobraževalnim središčem Cene Štupar, izobraževalnim središčem Landis, izobraževalnim središčem CDI in Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana. Študenti in dijaki teh izobraževalnih programov pri nas opravljajo vaje s področja gerontologije.

 

Pri svojem delu smo usmerjeni k potrebam in željam stanovalcev in njihovih svojcev. Upoštevamo individualnost stanovalcev in njihovo socialno okolje. Stanovalcem dajemo možnost izbire ob vključevanju v načrt procesa zdravstvene nege in oskrbe.

 

Zavedamo se, da so najpomembnejše osebe naših stanovalcev njihovi svojci, zato smo jim na voljo za vse predloge, želje in vprašanja, saj tako za vsakega našega stanovalca lažje poiščemo njegovim potrebam prilagojene  storitve.

 

Skip to content