Točka pomoči za žrtve nasilja

Poudarjanje preventive in promocije nenasilja je spodbuda za vse, da nasilje vidijo in o njem spregovorijo.

 

V Domu smo od leta 2017 vključeni v projekt  Mreža prve pomoči za žrtve nasilja. S tem želimo aktivno prispevati k zagotavljanju prve laične psihosocialne pomoči posameznikom z izkušnjo nasilja. V avli Doma je na voljo gradivo s pomembnimi informacijami o možnih oblikah pomoči.

 

Osebam z izkušnjo nasilja pomagamo z uporabnimi informacijami, kako prepoznati nasilje, kako načrtovati svojo varnost in kam se obrniti po pomoč. Pomembno je, da te osebe seznanimo, da so jim na voljo različne oblike pomoči in da lahko spremenijo svojo situacijo in ustavijo nasilje, hkrati pa nudimo uporabne informacije tudi osebam, ki želijo pomagati žrtvam nasilja.

 

Skip to content