Želimo Vam mirne, srčne in prijazne praznike.

Novo leto naj po svoje 
svežo pesmico zapoje;
takšno, ki razveseljuje
in želja ne omejuje.

Naj bo leto 2019 leto prijaznih dni,
polnih prijateljstva, topline in miru.

direktor, mag. Simon STRGAR s sodelavci
Doma sterejših občanov Ljubljana – Šiška