Na podlagi javnega naročila za Sukcesivno dobavo živil in pijače, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3. 10. 2018, pod številko objave JN006867/2018-B01 in v Uradnem listu EU pod številko 2018/S 191-431449, vabimo sklenitelje okvirnih sporazumov, da podajo ponudbo Predračun 2020 v okviru odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma za leto 2020.