Služba zdravstvene nege in oskrbe

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

 

Zdravstveno negovalno službo sestavlja tim, v katerem sodelujejo socialna oskrbovalka, gospodinja oskrbovalka, bolničarji negovalci, zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre, fizioterapevtki in delovni terapevtki.

 

Za spremljanje zdravstvenega stanja naših stanovalcev poleg zdravstveno negovalnega osebja skrbi zdravnik splošne medicine Zdravstvenega doma Šiška, ki ga lahko stanovalci od ponedeljka do petka v dopoldanskem času obiščejo v domski ambulanti. V kolikor tega ne zmorejo, jih zdravnik obišče v njihovih sobah. V času odsotnosti zdravnika se po potrebi posvetujemo s službo splošne nujne medicinske pomoči in se ravnamo po njihovih navodilih. Po predhodnem dogovoru je v Domu prisoten tudi specialist psihiater, ki  obišče stanovalce glede na njihove potrebe.

 

Zdravstveno negovalne storitve izvajamo 24 ur na dan, vse dni v letu. Našim stanovalcem nudimo celostno in individualno obravnavo, za kar skrbi celoten tim službe zdravstvene nege.

 

Zdravstveno nego izvajamo glede na potrebe stanovalcev po zdravstveni negi in skladno z merili, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na podlagi ugotovljenih potreb po storitvah zdravstvene nege in rehabilitacije, ki izhajajo iz zdravstvenega stanja stanovalca, določimo kategorijo zdravstvene nege.

 

Skupaj rešujemo celovito problematiko naših stanovalcev, zagotavljamo jim ustrezno oskrbo in strokovno zdravstveno nego v okviru svojih kompetenc, pomagamo  jim pri opravljanju tistih aktivnostih, ki jih sami ne zmorejo ali ne znajo, ob tem pa jih spodbujamo, da čim dlje ohranjajo samostojnost in hkrati vzdržujejo socialne stike.

 

Smo tudi učna baza, sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto Novo Mesto, z izobraževalnim središčem Cene Štupar, izobraževalnim središčem Landis, izobraževalnim središčem CDI, Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana… Študenti in dijaki teh izobraževalnih programov pri nas opravljajo vaje s področja gerontologije.

 

Pri svojem delu smo usmerjeni k potrebam in željam stanovalcev in njihovih svojcev. Upoštevamo individualnost stanovalcev in njihovo socialno okolje. Stanovalcem dajemo možnost izbire ob vključevanju v načrt procesa zdravstvene nege in oskrbe.

 

Zavedamo se, da so najpomembnejše osebe naših stanovalcev njihovi svojci, zato smo jim na voljo za vse predloge, želje in vprašanja, saj tako za vsakega našega stanovalca lažje poiščemo njegovim potrebam prilagojene  storitve.

 

 

FIZIOTERAPIJA

 

Fizioterapija je del interdisciplinarne obravnave starostnika. Fizioterapevt s pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja ali izboljšuje psihofizične sposobnosti starejših. Način dela s starejšimi zahteva specifičen in prilagojen pristop.

 

Fizioterapevtki povabita vse stanovalce našega Doma na aktivnosti za krepitev zdravja in ohranjanje sposobnosti, napotitev na fizioterapijo kot del rehabilitacije in/ali zmanjševanja bolečine pa se izvaja po naročilu domskega zdravnika in fiziatra.

 

Fizioterapevt oceni telesno stanje starostnika, prav tako njegove osebnostne značilnosti in na podlagi tega sestavi fizioterapevtski program, ki vključuje zdravstveno vzgojne nasvete, metode gibalne terapije ter pozitivne biološke učinke fizikalnih energij. Na koncu terapije sledi ocena doseženih rezultatov.

 

Le z redno telesno aktivnostjo lahko vzdržujemo sposobnost gibanja. Stanovalci našega Doma pričnejo z vadbo že zgodaj zjutraj. Veliko je stanovalcev, ki želijo dan pričeti aktivno, saj s pomočjo telovadbe razgibajo svoje telo in se napolnijo s pozitivno energijo.

 

Uporabnikom sta v Domu na razpolago dve diplomirani fizioterapevtki z dodatnimi znanji gerontologije, manualne terapije, PNF-a, športne fizioterapije, limfne drenaže, kinesio tapinga … Prenovljeni prostori fizioterapije, prilagojeni potrebam starejšega človeka, nam omogočajo individualno krožno vadbo na vadbenih postajah ter predpisano elektroterapijo, magnet, laser, terapevtski ultrazvok in termoterapijo. Pred  vhodom v Dom se nahaja odličen vadbeni park, ki nam omogoča trening vstajanja, prestopanja, premagovanja ovir in hoje tudi zunaj.

 

Dom je učna baza za študente fizioterapije, ki nam pomagajo pri testiranjih in meritvah, hkrati pa pridobijo bogate izkušnje za nadaljnje delo.

 

Ker se zavedamo hitre rasti starejšega prebivalstva in v želji za dobrobit širše skupnosti večkrat letno organiziramo brezplačna predavanja in praktične delavnice o dvigovanju bremen, premeščanju osebe na invalidski voziček, preprečevanju padcev in različnih vajah.

 

Izvajamo tudi samoplačniški obisk. S slednjim skušamo okoliškim starostnikom omogočiti čimprejšnjo učinkovito fizioterapevtsko oskrbo oziroma podati navodila za vaje ter posredovati znanja, s pomočjo katerih si lahko pomagajo tudi doma.

 

 

DELOVNA TERAPIJA

 

V sklopu delovne terapije izvajamo psihične in fizične aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju in ohranjanju sposobnosti posameznika.

 

Aktivnosti izvajamo individualno, predvsem na področju skrbi zase (učenje oblačenja, presedanja s postelje na invalidski voziček in obratno, učenje vožnje z invalidskim vozičkom, uporaba dvigala, učenje hranjenja, uporaba toalete…), veliko aktivnosti pa izvajamo tudi skupinsko. S pomočjo slednjih stanovalci ohranjajo svoje kognitivne in  motorične sposobnosti, krepijo koncentracijo, pozornost in ohranjajo socialne stike.

 

Naš cilj je, da stanovalci ostanejo čim dlje samostojni in aktivni, da se odločajo v skladu s svojimi željami in potrebami in da čutijo, da je to njihov dom.

Skip to content