Družini prijazno podjetje

Kakovost opravljenega dela je velikokrat povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih je ena od temeljnih vrednot našega Doma. 4. decembra 2015 je naš Dom pridobil OSNOVNI certifikat Družini prijazno podjetje, 19. aprila 2019 pa POLNI certifikat.

 

Pridobitev certifikata je svetovalni in revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri v smislu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Nekateri ukrepi so namenjeni zaposlenim s predšolskimi in šolskimi otroki, so pa tudi ukrepi, ki jih lahko koristijo vsi zaposleni.

 

Želimo, da se zaposleni počutijo dobro, da je njihovo delo čim manj stresno in obremenjujoče ter da jim kot delodajalec nudimo zaposlitev na način, ki pripomore k lažjemu usklajevanju z življenjem doma.

 

4. decembra 2015 je Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška prejel OSNOVNI certifikat Družini prijazno podjetje. Glavni namen certifikata je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja v praksi. Od skupaj več kot osemdesetih ukrepov je projektna skupina Doma izbrala 14 ukrepov, ki jih bomo z različnimi aktivnostmi izvajali v obdobju od 4. decembra 2015 do 3. decembra 2018 in jih v triletnem obdobju postopoma uvajali v naše delo.

 

 

Sprejeti ukrepi so razdeljeni v dve skupini:
– Ukrepi, ki jih lahko koristijo zaposleni s predšolskimi in šolskimi otroki
– Ukrepi, ki jih lahko koristijo vsi zaposleni

 

Ukrepi, ki jih lahko koristijo zaposleni s predšolskimi in šolskimi otroki:
– Otroški časovni bonus
– Obdaritev otrok zaposlenih – obdaritev novorojenca in novoletno praznovanje za otroke
– Varstvo šolskih otrok v organizaciji

 

Ukrepi, ki jih lahko koristijo vsi zaposleni:
– Načrtovanje letnega dopusta
– Organizacija timskega dela
– Komuniciranje z zaposlenimi
– Komuniciranje z zunanjo javnostjo
– Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
– Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
– Druženje med zaposlenimi
– Filozofija/načela vodenja
– Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
– Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
– Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji

 

Vsi ukrepi so opisani v posebni brošuri, ki je namenjena podrobnejši predstavitvi certifikata Družini prijazno podjetje.

 

Brošura Družini prijazna organizacija – predstavitev posameznih izbranih ukrepov 2016

 

Po treh letih uspešnega dela in vpeljavi vseh ukrepov v našo prakso smo 19. aprila 2019 pridobili tudi POLNI certifikat Družini prijazno podjetje.

 

Na novo smo sprejeli 5 ukrepov:

– Časovni konto

– Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

– Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene

– Ocenjevanje vodij s strani podrejenih

– Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

 

Brosura_Družini prijazno podjetje – predstavitev posameznih izbranih ukrepov (polni certifikat) 2019

 

 

Skip to content