Dodatni programi

 

V Domu se ravnamo po načelih kongruentno odnosnega pristopa oziroma kulture usklajenih odnosov.

 

V letu 2017 smo pridobili Certifikat kakovosti E-qalin tako za institucionalno, kot za dnevno varstvo. Decembra 2015 je naš Dom pridobil OSNOVNI certifikat, aprila 2019 pa POLNI certifikat Družini prijazno podjetje, junija 2018 je naš Dom postal tudi Demenci prijazna točka. Hkrati smo točka preventive in promocije nenasilja.

 

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje v program Javna dela vsako leto vključujemo družabnike, ki skrbijo za družabništvo in spremljanje naših stanovalcev, številni prostovoljci v Domu pa z veseljem in nasmehom na obrazu skrbijo za dobro voljo in prijetno počutje naših stanovalcev. 

 

Smo učna baza in sodelujemo s številnimi fakultetami in izobraževalnimi središči, tako s študenti, kot tudi dijaki izobraževalnih programov, ki pri nas opravljajo vaje s področja gerontologije.

Skip to content