oktober 2019

 

 

Javni razpis za oddajo javna naročila po postopku naročila male vrednosti SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO, objavljen 7.10.2019 na Portalu javnih naročil JN006937/2019-W01.

S sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje dveh let, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 

Vsa komunikacija med naročnikom in potencialnimi ponudniki bo potekala na Portalu javnih naročil.

 

Razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo je dostopna spodaj v pdf in word oz. excel obliki in ESPD obrazec v html obliki.

 

– Razpisna dokumentacija (pdf)

– Razpisna dokumentacija (word)
Predračun (excel)

– ESPD obrazec (html)