Galerija slik dogodkov

E-Qalin je obsežen, inovativen in dinamičen sistem upravljanja kakovosti za domove za starejše, v katerega se je vključil tudi naš Dom.

Model E-Qalin omogoča stalno izboljševanje storitev na socialnem in zdravstvenem področju, razvijanje standardov in primerljivost dosežkov. Temelji na etičnih stališčih in vrednotah, kot so dostojanstvo, poštenje, strpnost, pripravljenost za dialog in reševanje konfliktov, empatijo, svobodo in samostojno odločanje ter osebno nedotakljivost.

Model je sestavljen iz dveh stebrov: strukture in procesov, ki zajemajo postopke, instrumente in načela organizacije (KAJ, KDO IN KAKO) ter rezultatov, kot posledice.
Opredeljenih je pet vidikov: stanovalci, delavci, vodstvo, okolje (sistemski partnerji: svojci, mediji) ter učeča se organizacija (cilj je nadaljnji razvoj organizacije).

Naloga modela je Domu pomagati, da preko samoocenjevanja odkrije medsebojne povezave in prepletenost različnih procesnih dejavnikov in se odziva na odkrite vrzeli.

Samoocenjevanje poteka znotraj delavnic ocenjevalnih skupin, katerih rezultate osrednja skupina združi v skupno oceno organizacije, na podlagi katere se opredelijo prioritete in področja potrebnih izboljšav v Domu.

Januarja 2013 se je v Domu sestala osrednja skupina in izbrala 22 kriterijev, ki jih bomo obravnavali v letošnjem letu. Model je bil nadalje 14. februarja 2013 predstavljen zaposlenim, naslednji dan pa še stanovalcem. V septembru bodo z delom začele skupine za samoocenjevanje.

Celoten proces dela naj bi potekal tri leta, v želji, da opravljamo v Domu delo kvalitetno in čimboljše.

Skip to content